Prečo dōTERRA?

dōTERRA terapeutické čisté esenciálne oleje

PRÍBEH SPOLOČNOSTI dōTERRA™

Na jar v roku 2008 sa stretla skupina zdravotníckych pracovníkov a podnikateľov, ktorí mali hlboké osobné skúsenosti so zlepšovaním života vďaka priaznivým účinkom esenciálnych olejov, a spájala ich spoločná vízia priniesť svetu nový štandard esenciálnych olejov. Chceli niečo iné, niečo, čo by sa pozdávalo všetkým ľuďom, od tých, ktorí o esenciálnych olejoch nič netušia, až po tých, ktorí sú v tejto oblasti považovaní za odborníkov.

Kládli si určité vymedzujúce otázky: „Čo keby sme mohli svetu priniesť novú, významnú zdravotnú alternatívu?“ „Čo keby sme mohli túto novú úroveň zdravia poskytovať prostredníctvom bežného prístupu k esenciálnym olejom?“ „Čo keby sme mohli zaistiť zdroje, testovať a vyrábať esenciálne oleje vyššej kvality – čistejšie a silnejšie než akékoľvek iné oleje, ktoré sú dnes na trhu dostupné?“ „Čo keby sme sa tým najprofesionálnejším spôsobom spojili s významnými nemocnicami, lekármi, vedcami a mienkotvorcami a vytvorili najpresvedčivejšie preukázanie esenciálnych olejov na celej planéte?“

Dospeli k názoru, že tvrdou prácou a spoluprácou s inými ľuďmi, ktorí majú podobnú vášeň a víziu, môžu vytvoriť novú paradigmu esenciálnych olejov a aj tak urobia. S týmto presvedčením založili spoločnosť a nazvali ju dōTERRA, odvodené z latinčiny, čo znamená „dar Zeme“. Prvá ponuka spoločnosti dōTERRA, 25 samostatných olejov a 10 zmesí olejov, bola uvedená na trh 25. apríla 2008 a získala si uznanie expertov na esenciálne oleje aj nadšencov, ktorí okamžite rozpoznali vyššiu kvalitu esenciálnych olejov testovanej triedy dōTERRA.

dōTERRA od svojho počiatku zažila obrovský rast a popritom pokračovala v pridávaní nových wellness produktov a rozširovaní svojej ponuky esenciálnych olejov.

Prečo dōTERRA?

NAŠA MISIA

V spoločnosti dōTERRA sme odhodlaní podeliť sa so svetom o výhody esenciálnych olejov testovanej triedy, ktoré zlepšujú život. Dosiahneme to
nasledujúcimi spôsobmi:

 • Objavovaním a vývojom najkvalitnejších produktov s esenciálnymi olejmi na svete využitím siete vysoko vzdelaných a skúsených botanikov, chemikov, zdravotných vedcov a zdravotníckych pracovníkov.
 • Výrobou našich produktov s esenciálnymi olejmi podľa najvyššieho štandardu kvality, čistoty a bezpečnosti, ktorý sa v odvetví používa – CPTG™, certifikovaná čistá testovaná trieda.
 • Distribúciou našich produktov prostredníctvom wellness konzultantov, ktorí pracujú z domu, predvádzajú, vzdelávajú a predávajú wellness produkty dōTERRA lokálne prostredníctvom osobného kontaktu a globálne prostredníctvom vlastných prispôsobených obchodných webstránok.
 • Poskytovaním príležitostí na vzdelávanie všetkých ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť, ako sa dajú esenciálne oleje testovanej triedy využiť pri alternatívnej starostlivosti o svoje zdravie.
 • Spájaním zdravotníckych pracovníkov tradičnej a alternatívnej medicíny s cieľom podporiť ďalšie štúdie a aplikácie esenciálnych olejov v modernej zdravotníckej praxi.

Patentované esenciálne wellness produkty dōTERRA™ predávajú výhradne wellness konzultanti prostredníctvom osobného zdieľania, vlastných prispôsobených webstránok a vo wellness centrách a kúpeľoch nielen v Spojených štátoch ale aj po celom svete. Ak si chcete objednať alebo sa dozvedieť viac o tom, ako sa môžete sami stať wellness konzultantom,
kontaktujte wellness konzultanta, ktorý tu s Vami zdieľa tieto informácie a urobí Vám sprievodcu produktami.

Čo sú ESENCIÁLNE OLEJE?

Esenciálne oleje sú prírodné aromatické zložky, ktoré sa nachádzajú v semenách, kôre, stonkách, koreňoch, kvetoch a iných častiach rastlín. Môžu voňať nádherne a zároveň intenzívne. Ak ste sa niekedy tešili darovanej ruži, zažili prechádzku v levanduľovej záhrade či vôňu čerstvo posekanej mäty, máte skúsenosť s aromatickými vlastnosťami esenciálnych olejov. Esenciálne oleje môžu pozdvihnúť náladu, upokojiť zmysly a vyvolať silné emocionálne reakcie. Používanie esenciálnych olejov však siaha oveľa ďalej než len po voňavú príťažlivosť.

Esenciálne oleje sa historicky používali v mnohých kultúrach kvôli svojim schopnostiam pre podporu zdravia. Moderné trendy smerujúce k holistickým prístupom v starostlivosti o seba a narastajúce vedecké potvrdzovanie alternatívnych metód zdravotnej starostlivosti spôsobujú znovuobjavovanie nesmiernych účinkov esenciálnych olejov na zdravie. Mnohé majú intenzívne čistiace vlastnosti. Ich jedinečná chemická štruktúra im umožňuje cielene pôsobiť pri vonkajšom použití. Niektoré oleje sa môžu používať ako výživové pomôcky, ktoré podporujú vitalitu a celkovú pohodu.

Spôsoby získavania

Esenciálne oleje sa najčastejšie získavajú procesom destilácie vodnou parou s nízkou tvorbou tepla, pri ktorom sa para uvádza pod tlakom do obehu cez rastlinný materiál a do pary sa tak uvoľňujú esenciálne oleje. Pri ochladzovaní zmesi pary sa voda oddeľuje od oleja a olej sa zozbiera vo svojej čistej podobe. Na zabezpečenie extrakcie oleja najvyššej kvality a so správnym chemickým zložením je potrebné podrobne monitorovať teplotu a tlak. Príliš málo tepla a tlaku neuvoľní cenný olej, príliš veľa však môže poškodiť chúlostivé chemické zloženie výťažku a pozmeniť jeho účinnosť.

V dôkladne regulovanom procese získavania je rovnako dôležitý aj starostlivý výber správnych rastlinných druhov a častí rastlín zbieraných v ten správny čas, kedy majú najvyššiu koncentráciu zlúčenín esenciálnych olejov. To je ďalšia z požiadaviek kladených na kvalitný extrakt esenciálnych olejov testovanej triedy. Tento zložitý proces je rovným dielom veda aj umenie a zabezpečenie najvyššej kvality si vyžaduje spoluprácu skúsených pestovateľov a destilérov.

CPTG Certified Pure Tested Grade™

Esenciálnej oleje dōTERRA™ CPTG certifikovanej čistej testovanej triedy sú čisté, prírodné, aromatické látky, ktoré sa získavajú opatrnou extrakciou z rastlín. Neobsahujú výplňové látky ani umelé prísady, ktoré by oslabovali ich aktívne vlastnosti, a neobsahujú ani žiadne znečisťujúce látky či iné reziduálne chemikálie.

Rovnako dôležité, ako zabezpečiť, že sa do našich olejov nedostanú žiadne kontaminanty, je zaistenie prítomnosti aktívnych zložiek olejov v správnych koncentráciách, aby bolo možné zaručiť ich bezpečnosť a efektívnosť. Pri mnohých olejoch sa uvádza, že sú terapeutickej triedy, a niektoré môžu byť čisté, ale len málo ich je podrobených prísnym štandardom testovania chemického zloženia. Esenciálne oleje dōTERRA certifikovanej čistej testovanej triedy CPTG sú podrobené krížovej kontrole hmotnostnou spektrometriou a plynovou chromatografiou, aby sa zabezpečila čistota výťažku a sila zloženia každej várky.

Spoločnosť dōTERRA úzko spolupracuje s globálnou sieťou chemikov a pestovateľov esenciálnych olejov, aby boli vybrané iba rastlinné výťažky správneho druhu, ktoré boli pestované v ideálnych podmienkach a zbierané šetrne v ten správny čas. Skúsení destiléri zručne vyťažia aromatické zložky rastlín a tie sú podrobené chemickej analýze, aby bola zaručená čistota a zloženie. Esenciálne oleje dōTERRA certifikovanej čistej testovanej triedy CPTG predstavujú najbezpečnejšie a najprínosnejšie oleje, ktoré sú dnes na svete dostupné.

Testované, dôveryhodné.

Žijeme v dobe, v ktorej máme ľahký prístup k rôznym zdravotným alternatívam a názorom. Tieto nespočetné možnosti môžu spôsobiť to, že nevieme komu môžeme dôverovať. Odpoveďou môže byť Vaša osobná skúsenosť. Ak budete používať jednoduché a bezpečné riešenia, ktoré Vás zároveň posilňujú, môžete mať istotu, že ste si vybrali ten správny prístup. Keď na „vlastnej koži“ zažijete silné účinky esenciálnych olejov, pochopíte prečo je spoločnosť dōTERRA™ revolúciou v starostlivosti o zdravie rodín po celom svete.

Na všetky esenciálne wellness produkty dōTERRA sa kladú rovnako prísne štandardy bezpečnosti a účinnosti.
Spoločnosť dōTERRA sa riadi svojím Vedeckým poradným výborom a využíva pri vývoji a výrobe služby iba tých najlepších partnerov, ktorí si udržiavajú osvedčenie Správnych výrobných postupov (GMP) a v odvetví sa tešia reputácii mimoriadnej inovácie a kvality. Všetky výrobky dōTERRA zaručene prekonajú očakávania v spokojnosti zákazníkov aj očakávanú výkonnosť.

Použitie

Esenciálne oleje sa používajú na širokú škálu účelov v oblasti emocionálneho aj fyzického zdravia. Môžu sa používať samostatne alebo v komplexných zmesiach v závislosti od skúseností používateľa a želaných účinkov. Esenciálne oleje sa zvyčajne používajú jedným z troch spôsobov: aromatické rozptyľovanie, nanášanie na pokožku alebo vnútorná konzumácia na doplnenie výživy. Používanie esenciálnych olejov môže byť nesmierne jednoduché a zároveň zmeniť celý váš život. Spolupráca s niekým, kto už používal esenciálne oleje, pomôže novým používateľom k prospešnejšiemu a radostnejšiemu zážitku.

Esenciálne oleje sú prirodzene bezpečné a pri správnom použití majú len málo nežiaducich vedľajších účinkov, ak vôbec nejaké majú. Sú však silne koncentrované a mali by sa používať opatrne. Používajte iba číre esenciálne oleje a dodržiavajte všetky výstražné označenia a pokyny. Esenciálne oleje sa nikdy nesmú aplikovať do očí alebo do vnútorného zvukovodu. Ak sa pri vonkajšom používaní esenciálnych olejov na pokožke objaví začervenanie alebo podráždenie, naneste na postihnuté miesto rastlinný olej, napríklad frakcionovaný kokosový olej – esenciálne oleje sa nedajú rozriediť vodou. Ak ste tehotná alebo v zdravotnej starostlivosti, pred používaním esenciálnych olejov sa poraďte s vaším lekárom.

Kde mám ZAČAŤ?

Používanie esenciálnych olejov je intuitívne jednoduché a mimoriadne uspokojujúce. Množstvo dostupných olejov a ich nespočetné kombinácie a wellness uplatnenia však môžu na začiatočníkov pôsobiť nezdolateľne. Ako jednoduchý prvý krok na vašej ceste s esenciálnymi olejmi odporúčame trojicu levanduľa, citrón a mäta pieporná. Sú to tri z našich najobľúbenejších olejov a poskytnú vám aj vašej rodine neprekonateľnú skúsenosť so život zveľaďujúcimi účinkami esenciálnych olejov.


Úvodný balík esenciálnych olejov je dokonalý pre začiatočníkov a je všetkým, čo potrebujete nato, aby ste začali pociťovať výhody esenciálnych olejov dōTERRA™, ktoré vám zmenia život.

Balík obsahuje:

 • Esenciálny olej levanduľa (5 ml fľaštička)
 • Esenciálny olej citrón (5 ml fľaštička)
 • Esenciálny olej mäta pieporná (5 ml fľaštička)
Základné trio dōTERRA (3 x 5 ml)

LEVANDUĽA Lavandula angustifolia
 • Pred spaním naneste na chodidlá alebo na vankúš
 • V kombinácii so soľou do kúpeľa použite na uvoľňujúci zážitok z kúpania ako v kúpeľoch
 • Jemne nanášajte na upokojenie pokožky vystavenej slnku
 • Naneste na chrbát, ruky alebo nohy nepokojného či rozrušeného dieťaťa
 • Použite na upokojenie a utíšenie príležitostných podráždení kože
 • Upokojí citlivú pokožku a póry po odstránení chĺpkov
 • Naneste na suché, popraskané pery pred nanesením balzamu na pery
 • V kombinácii s mätou piepornou použite na ozdravnú masáž pokožky hlavy
 • Pridajte do pleťového krému a doprajte si masáž rúk, ktorá vás zbaví stresu
CITRÓN Citrus limon
 • Pridajte kvapku do fľaše s vodou alebo do vody podávanej v reštaurácii
 • Aromaticky rozptýľte alebo naneste na pokožku na zlepšenie nálady
 • Pridajte do kvapky medu a použite vnútorne na upokojenie podráždeného hrdla
 • Rozpusťte v kokosovom oleji a doprajte si každodennú masáž, ktorá sa postará o zdravie vašich nechtov
 • Po použití zubnej kefky na ňu kvapnite po jednej kvapke citrón a mätu piepornú
 • Rozptýľte v miestnosti, kde sa chcete zbaviť nežiaducich zápachov
 • Odstráni žuvačky, lepidlá označovacích štítkov a mastné látky z textílií
 • Použite na čistenie kuchynskej linky a spotrebičov z nehrdzavejúcej ocele
 • Zmiešajte s olivovým olejom na výrobu netoxického leštidla na nábytok
MÄTA PIEPORNÁ Mentha piperita
 • Použite vnútorne na upokojenie občasných tráviacich ťažkostí či žalúdočnej nevoľnosti
 • Zmiešajte s citrónom vo vode a získate zdravý a osviežujúci roztok na výplach úst
 • Aromaticky rozptýľte alebo naneste na pokožku a uvoľnia sa povzbudzujúce inhalačné látky
 • Ochlaďte sa pri vysokých teplotách pridaním na studený obklad namočený do vody alebo do kúpeľa na nohy
 • Ak musíte dlho šoférovať, inhalácia poskytne vzpružujúce osvieženie bez stimulantov
 • Pridajte do šampónu a kondicionéru na posilňujúcu masáž vlasov a temena hlavy
 • Vnútorné použitie v kombinácii s levanduľou a citrónom chráni pred sezónnymi zmenami
 • Rozptyľujte pri učení

Prečítajte si tiež Základy esenciálnych olejov